New rules

NORDTEK President has decided about the new rules which open up for BSc Students to apply for mobility grants. The decision follows the proposal from Anna. “The applicant must have achieved at least 60 ECTS credits for bachelor studies and at least 120 ECTS credits for master studies at the time of the application.” Students could apply as… Read More »

INVITATION: Transformative EDUCATION

NMT-konferansen 2017 arrangeres 30.-31.mars på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Holmenkollen. MNT-konferansen har som formål å fremme MNT-utdanningenes kvalitet og relevans gjennom å bidra til forskningsbasert og vitenskapelige tilnærming til undervisning og læring – SoTL (Scholarship of Teaching and Learning) – slik vi kjenner det fra forskning. Interesserte inviteres til å dokumentere og dele sine erfaringer og… Read More »