INVITATION: Transformative EDUCATION

By | March 1, 2017

NMT-konferansen 2017 arrangeres 30.-31.mars på Soria Moria Hotell og Konferansesenter i Holmenkollen.
MNT-konferansen har som formål å fremme MNT-utdanningenes kvalitet og relevans gjennom å bidra til forskningsbasert og vitenskapelige tilnærming til undervisning og læring – SoTL (Scholarship of Teaching and Learning) – slik vi kjenner det fra forskning. Interesserte inviteres til å dokumentere og dele sine erfaringer og arbeid for å fremme utdanningskvalitet.
Målgruppe:

  • Vitenskapelig ansatte innen MNT-utdanning
  • Personer som er aktive innenfor utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, administratorer og studieveiledere
  • Ansatte innenfor pedagogikk og fagdidaktikk innenfor MNT-utdanning
  • Utdanningenes interessenter; studenter, ansatte i videregående opplæring og relevant arbeidsliv

More information: http://www.realfagsrekruttering.no/konferanser/mnt-konferansen-2017/